Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Noas dager og verden idag 

Noas dager og verden idag 

av Åge Samuelsen

 

Den gang vannflommen stod fem meter over verdens høyeste fjelltopp Himalaya på Noas tid, og var Guds dom over de forferdelige tilstander som menneskene hadde påført all skapning på jorden, står det som en mektig advarsel mot at det samme vil skje igjen fordi menneskene velger sin egen vei. Satan hadde fått sin fulle vei med mennesket, og Gud bestemte å ødelegge alt kjød - både mennesker og dyr. Det finnes dem som i sitt hat mot Gud beskylder ham for det som skjedde, men menneskene hadde selv valgt sin egen vei og måtte ta konsekvensene av sine handlinger. Satan og demonene hadde fritt spillerom med menneskene, presis som de har i dag.

Profeter, apostler og Jesus selv har gitt tydelige advarsler om hvordan det vil bli før Jesus kommer igjen. Jeg vil her ta frem noen kjennetegn på hvordan tilstanden vil bli: Da Jesus satt på Oljeberget gikk hans disipler til ham og spurte hva tegnet skulle være ved verdens ende. Ett av dem var: "MANGE SKAL KOMME I MITT NAVN OG SI: JEG ER MESSIAS, OG DE SKAL FØRE MANGE VILL." (Matt. 24,5). Hva er grunnen til at så mange blir ført vill og godtar nesten hva som helst?

Først og fremst fordi de ikke har Åndens åpenbaring til kunnskap om Kristus. De vil ikke ha den Hellige Ånd som veileder. De påberoper seg å ha den Hellige Ånd, men de vil ikke ha ham som en manifestasjon med de tydelige tegn som følger med når de mottar den Hellige Ånds kraft. De vil helst veilede seg selv. De er blinde veiledere og tror om seg selv å vite mer enn den Hellige Ånd. Paulus sier i Rom. 3: "MENNESKET HAR VALGT SIN EGEN VEI." Så mye Messias-forkynnelse som det er over hele verden i dag, har det aldri vært maken til, og alle tror om seg selv at det er deres budskap og forkynnelse som holder bibelsk mål.

Aldri har kjærlighetsforkynnelsen vært så fremtredende som i dag, og aldri har det vært så lite kjærlighet. Mellom de forskjellige grupper, menigheter og religiøse retninger er det et nett av sjalusi, intrigespill og hat. De bruker alle slags metoder for å fange mennesket inn i sitt garn. De skyr intet middel i sin avindsyke for å ta livet av en rival, de setter ut alle slags rykter og spyr dødelig gift med sin baktalelsestunge overalt, mens de stadig preker om hellighet og kjærlighet. Den beste måten å unngå slike typer på er å ha sitt eget varslingssystem og radaren installert i hjertet. Paulus sier derfor: "LA KRISTI ORD BO RIKELIG HOS EDER."

Et annet tegn er: "KRIG OG RYKTER OM KRIG." Matt. 24,6. Aldri har hatet mellom de forskjellige nasjoner vært større enn i dag, det går bokstavelig talt i oppfyllelse like for våre øyne. Krigstrusselen ruger over verden. De mest forferdelige våpen ligger klare til det endelige oppgjøret når hærmassene marsjerer fra hver sin kant til Midt-Østen - der historiens største blodbad skal finne sted i Harmaggedon. Hatet mot Israel vil bli så stort at den ateistiske nasjonen Sovjet vil mønstre sine tropper for å tilintetgjøre Guds øyensten - Israel. Vi har hatt to verdenskriger og står foran den tredje. I den siste fasen - før en kvinne skal føde sitt barn - har hun normalt tre pressveer før barnet kommer. Det er tydelige tegn som forteller oss at det allerede er i ferd med å skje. De fleste spør: "Hvordan kan Gud tillate det? Kan han ikke redde verden?" Jo da, dersom verden ville reddes, men det vil den ikke. Menneskene ønsker å leve så lenge som mulig uten å bry seg om Gud. Og skulle det da skje katastrofer, ulykker og krig så legger de skylden på Gud.

Et tredje kjennetegn på Jesu gjenkomst er: "HUNGERSNØD OG PEST." Også dette ser vi tydelig i dag. Millioner omkommer av sult, enda det er overflod av mat på jorden. Ukjente pestfenomener dukker opp, så som AIDS, som følge av homoseksualitet og narkomani. Det går nesten ikke en dag uten at massemedia forteller om denne grufulle pesten. Det er forferdelig å konstatere parallellene mellom Lots tid og i dag hvor Sodoma og Gomorra ble utslettet på grunn av sine forferdelige utskeielser. Jeg hører ofte det blir sagt: "Du skal ikke dømme noen." Nei, heldigvis slipper jeg det, for den som ikke tror på det Jesus har sagt er allerede dømt.

Vi har i dag alle slags organisasjoner som skal ta vare på verden, og ingen må røre ved eller angripe noe av det de holder på med. Vi kan bare ta ungdommen som skeier ut fra 10-års alder og oppover, med narkotika, kriminalitet og løssluppenhet på alle områder. Rockekonserter har fullstendig besatt ungdommen. Djevelen dirigerer alt sammen inn under hans vilje. Det er blitt en pest over hele verden, og det er ikke vanskelig å se at demonene besetter ungdommene i dag. De som kaller seg frelst og skal lede ungdommen protesterer ikke det minste på at denne form for musikk også får innpass blant dem, fordi de likesom skal gjøre noe for ungdommen. Når tusener på tusener kommer i fullstendig ekstase under slike rockekonserter, er det ingen kirkeledere som protesterer. Men når syndere blir frelst, døpt i vann, fylt med den Hellige Ånds kraft og priser Gud under Åndens ledelse, da er kirkelederne på pletten og vil stanse dette for enhver pris. Satan raser gjennom dem fordi de hater alt som er av Gud. Derfor må de frelste få så mye av Gud at "AV DE ANDRE VÅGET INGEN Å HOLDE SIG NÆR TIL DEM."

Samsons krig mot filisterene foregår den dag i dag. Ingen må innbille seg at de samme demoniske krefter som drepte Jesus, profetene og apostlene gjennom religiøse ledere ikke er de samme i dag. Det samme stempel som Jesus satte på disse lederne da han sa: "I SLANGER, I ORMEYNGEL! HVORLEDES KAN I UNDFLY HELVETES DOM?" (Matt. 23, 33) gjelder fremdeles for de religiøse lederne: "DERFOR, SE, JEG SENDER TIL EDER PROFETER OG VISMENN OG SKRIFTLÆRDE; NOGEN AV DEM SKAL I SLÅ I HJEL OG KORSFESTE, OG NOGEN AV DEM SKAL I HUDSTRYKE I EDERS SYNAGOGER OG FORFØLGE FRA BY TIL BY, FOR AT DET SKAL KOMME OVER EDER ALT DET RETTFERDIGE BLOD SOM ER UTØST PÅ JORDEN, FRA DEN RETTFERDIGE ABELS BLOD INNTIL SAKARIAS', BARAKIAS' SØNNS BLOD, HAN SOM I SLO I HJEL MELLOM TEMPLET OG ALTERET."

Det fjerde tegnet er "PENGEKJÆRHET". Jeg ba til Gud allerede som nyfrelst at jeg aldri måtte bli pengekjær. Det som vil prege den siste tiden er et intenst jag etter denne verdens rikdom. Jeg kan bruke uttrykket: "De går gjerne over lik for å vinne rikdom". Jeg hadde aldri trodd, om de hadde fortalt meg det før jeg ble frelst, at Mammondjevelen sitter i høysetet hos de fleste. Misunnelse og avindsyke har slått ut i full blomst. Det er en syk besettelse fra helvete som rir hele verden. Jo mer de får, jo mer skal de ha.

Jeg kan bare ta et eksempel som jeg har sett de siste to årene i forbindelse med Hotel Dalen. De har kommet som fluen til sukkerbiten, den ene eksperten etter den andre. En mann som kalte seg entreprenør, men som ikke var det, steppet inn med sine skitne labber med kun det for øye å tilvende seg midler. Det er midler jeg hadde kjempet for i nesten ett år. En såkalt "innsamlingsekspert" så kun en eneste ting: Å berike seg på prosjektet. Misunnelse og avindsyke strømmet imot meg fra alle hold. Og de avslørte seg ganske kraftig både den ene og den andre, mens trofaste venner over hele landet, som ville gjøre en tjeneste for Gud ofret seg helt for å hjelpe til - uten hensyn til fortjenesten. Disse pengeekspertene som opererer rundt om i landet har kun ett mål: Å berike seg på alle områder. Men "HVA HJELPER DET VEL ET MENNESKE OM HAN VINNER HELE VERDEN, MEN TAR SKADE PÅ SIN SJEL?" Så råtten er verden i dag, fordi "SALTET HAR MISTET SIN KRAFT". Den er moden for selvutslettelse. Dette har Gud advart oss tydelig imot, og skal derfor kjennetegne tiden før Jesus kommer. "ENHVER SE TIL AT HAN ER REDE!" AMEN!

Her er noen artikler fra kanskje Norges største Evangelist!

At broder Åge ikke alltid levde helt opp til det han prekte er en kjensgjerning.

Men hans taler og sanger lever videre.

Jan Kåre Christensen

Oslo

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.