Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Mange falske profeter er allerede stått frem!Samson på godt og ondt

Mange falske profeter er allerede stått frem!

Evangelist, forkynner og bibellærer

Jan Kåre Christensen

Oslo

 

Matt. 24. 11 Og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill.

Vi lever i høy profetiske tider. Det som de første kristne profetert skulle skje i tiden før Herrens komme skjer nå like for våre øyne. Det er ikke noe som skal skje eller kommer til å skje. Men dette har skjedd og hender i dag.

Mange falske profeter skal stå frem. Ikke få men mange.

Hvem er disse falske profetene? Det er ikke noen utenforstående slik som mormonernere, JV og andre til dels ekstreme kristne grupperinger.

Vi leser flere plasser at de skulle oppstå innforbi de såkalte evangelisk troende menigheter. Og deres lære skulle få fremgang og likeså dem selv og Jesus advarte mot endetids villfarelse. Det var det første og største tegnet på hans komme.

Matt. 24. 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.

Videre så sier Paulus det samme men med andre ord.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer.

Når disse falske profeter omtaler sine tidligere forutsigelser, omtolker de ofte profetiene på nytt slik at de passer inn i de nåværende begivenheter, eller åndeliggjør disse til en fullstendig ny mening eller forståelse. Eller "profeten" forsøker å bagatellisere sine påståtte guddommelige uttalelser ved å hevde: "Jeg er ingen profet, jeg er et vanlig menneske som kan gjøre feil."

Gjennom Moses gav Gud oss en prøvestein for å kunne avgjøre kilden til profetien. "Når en profet taler i Herrens navn, og det han sier, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal du ikke være redd for ham." (5 Mos 18,22)

Er det ikke på tide at kristenheten i Norge våkner opp? Før det er aldeles for sent?

Hvem er disse falske profetene? Er det muslimer, hare Krishna religionen eller hinduer?

Det er alltid de som står nærmest oss i mange ting som er vanskeligst å avsløre og å hanskes med. Da må vi utelukke fremmede religioner og prøve å definere hvem det er innforbi kristenheten eller så vil vi bomme på målet her.

Ap.gj. 13. 8 Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen. 9 Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: 10 Du som er full av all svik og all ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! vil du ikke holde op med å forvende Herrens rette veier?

Dette var en jøde som var en trollmann. Med andre ord han lignet på de kristne da han var jøde men allikevel en falsk profet.

Det samme møter vi igjen senere i Apostelgjerningene.

Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden. 30 Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg.

Det samme sier Apostelen Peter.

2. Pet. 2. 1. Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. 2 Mange kommer til å følge dem i deres utskeielser, og sannhetens vei vil bli spottet på grunn av dem. 3 De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen venter på dem.

Hele tiden advarer bibelens menn her imot at de virkelige glupske ulvene og de falske profetene er blant ”våre” egne. Det sier også Apostelen Johannes.

1. Joh. 2. 19 De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss.

Hvem er så disse her innforbi de kristne menigheter?

Da vil jeg gi to grupperinger. De formalistiske kristne med en død bokstavtro som igjen avler bibel liberalisme og fornufts tro.

Så har en de super ”åndelige” som ”tror” alt Guds ord men som allikevel er åndelig broilere og åndelige verdensmestere uten å egentlig kjenne Kristus og hans vei og vilje. Mener de kan og mestrer det meste men allikevel lever en form for kristent dobbel liv. Disse finner en innforbi alle såkalte evangeliske kristne, men aller mest den pinse\karismatiske bevegelse både i Norge og ellers i verden florer de. Her kan jeg nevne tusenvis av forkynnere og like mange ubibelske og fremmede lærer. Men husk, disse menneskene er oppøvd sier Apostelen Peter, ”flinke” på sitt område.

Derfor vil jeg nevne noen konkret slik at du skal bli satt på sporet. Men er det riktig å nevne personer med navns nevnelse? Det gjorde alle Apostler og Profeter både i GT og NT.

Her er to eksempel.

Matt. 23. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og når dere har klart det, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.

1. Tim. 1. 18 Min sønn Timoteus, å forkynne dette er den oppgave jeg overgir deg, i samsvar med de profetord som før er talt til deg. Ved dem skal du stride den gode strid, 19 i tro og med en god samvittighet. Noen har kastet fra seg den gode samvittighet og har lidd skibbrudd på troen. 20 Til dem hører Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan så de skal tuktes til å holde opp med å spotte.

Her nevner Paulus noen ved navn; Hymeneus og Aleksander. Og de falske profeters forkynnelse vil lede mennesker inn til et skibbrudd for troen. Alle som går med disse falske profetene vil oppleve at det virker ødeleggende på sitt eget åndsliv og vil føre en til siste ned i fortapelse. Derfor er det også for å skåne deg at du trenger å ta dette på alvor og omvende deg før det vil være for sent.

Det norske presteskapet.

Vi ser innforbi det presteskapet som er innforbi den norske statskirka som godtar og aksepterer alt. Slik som kvinnelige prester, gjengifte, lesbisk og homoseksualitet. Disse er ulver i fåreklær og er falske profeter.

Paven i Roma.

Jeg tror ikke Paven er verken den Falske Profet eller Antikrist. Men en forløper til den Falske Profet og det indikerer at han er en falsk profet selv om han sier han er Jesu stedfortreder på jord. Paven sier at han er også Peter etterfølger noe som er løgn. Hans virkelige etterfølger etter er: Pontifex Maximus var høyestepresten i pontifexkollegiatet under Romerriket. Dette var det viktigste embetet i antikkens Romas religion, og var åpen kun for patrisiere frem til 254 f.Kr., da en plebeier først fikk tittelen. Under republikken var embetet i aller høyeste grad av religiøs art, men under Augustus og keisertiden ble tittelen minst like viktig politisk.

”Helbredelse” Evangelist Benny Hinn.

Selvfølgelig er Benny Hinn en falsk profet selv om det er trist å se hans ynkelig liv blottet for sannhet og rettskaffenhet. Hans lære eller manglende lære. Hans manipulering og hypnosering, alt dette og mye mer til forteller at han er en falsk profet.

”Pastor” Jan Hanvold.

Grunnlegger og starter av den 24 t. TV-kanalen Visjon Norge med sin herlighetsteologi, med sine mange konkurser og mange ekteskap. Han sier det offentlig selv at han er skyldig i alle sine bryte ekteskap. Banner offentlig på talerstolen men storparten av den frikirkelige delen av Norge legger seg inn under hans paraply. Med ham selv på toppen med million utbytte og demonene stortrives og dette er som et religiøst og ”kristent” pyramidespill der det er en uskreven lov; Ikke avslør hverandre men hold fokuset på alle som ikke er under vår ”paraply”.

Det være seg muslimer, annerledes troende, bare ikke noen av ”oss”.

Hvor langt er vi kommet på natt?

Jesus sier det selv i Johannes evangeliet.

Joh. e. 9. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide.

Ja må Gud forbarme seg over oss og kalle lyder meget klart til Jesu Kristis Brud, den brud og den menighet gav seg hen i døden for.

Åpenb. 18. 4. Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. 5 For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.

Ja det er i sannhet mye ubibelske lære som har fått og har et brohode innforbi store deler om ikke hele den Norske kristenheten i mer eller mindre grader. Slik som:

Presteskapet med Biskoper og alle andre ubibelske titler. Barnedåp og at nadverden er et sakrament. Gjengifte av troende som ikke er lovlig skilt. Herlighetsteologi, ubibelsk underordning der en skal oppføre seg som en dressert hund. Jesus alene og treenighetslæren som er to grøfter av læren om Gud. Evig vedvarende pine er ubibelsk og egentlig demonisk lære hentet fra det gamle Egypt og Hellas

Videreført av både de Katolske og protestantiske troende. Hvor lang skal lista bli?

Det er kun en farbar vei; å vende tilbake til Gud og hans ord.

Hosea 6. 1. Kom, la oss vende om til Herren!

For han som rev i stykker, vil lege oss;

han som slo, vil forbinde våre sår.

2 Han vekker oss til liv etter to dager,

den tredje dagen reiser han oss opp,

så vi kan leve for hans ansikt.

3 La oss lære å kjenne Herren,

la oss jage etter å kjenne ham!

Han kommer like visst

som lyset om morgenen.

Han kommer til oss som regnet,

lik vårregn som væter jorden.

4 Hva skal jeg gjøre med deg, Efraim?

Hva skal jeg gjøre med deg, Juda?

Deres troskap er som en morgensky,

lik dugg som tidlig blir borte.

5 Derfor gir jeg dem hogg ved profetene,

jeg dreper dem med ord fra min munn;

mine domsord mot deg går fram som lyset.

6 For jeg vil ha troskap, ikke slaktoffer,

gudskjennskap heller enn brennoffer.

Det er troskap mot Guds ord og Kristus, og alene det som fører frem på den åndelige arenaen!

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.