Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Den falske treenighetslæren!

Den falske treenighetslæren!

 

Det er underlig at når en blir lært opp i en ting så viser det seg at bibelens lære er annerledes en dette.  Slik er det også med treenighetslæren.

Er Gud Herren tre eller èn som Guds ord sier?

Herren Gud er èn og han har kun èn sønn som er utgått fra han fra evighetsdager som han har tillegget sine egenskaper fylt ut.

La oss se på at Herren er èn.

Markus 12. 28 En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» 29  Jesus svarte: «Det første budet er dette: ' Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. 30 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.' 31  Det andre er dette: ' Du skal elske din neste som deg selv.' Ikke noe annet bud er større enn disse.»

Videre i 1. Kor.8. 6  Men for oss er det én Gud, vår Far.
          Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
          Og det er én Herre, Jesus Kristus.
          Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.
     7  Men ikke alle har denne kunnskapen.

Videre leser vi om at Gud Faderen taler om seg selv at han er i fra evighet til evighet og det er ingen ved siden av ham. Jesaja 43. 10  Men dere er mine vitner, sier Herren,
        og min tjener som jeg har utvalgt,
        for at dere skal kjenne meg og tro på meg
        og innse at jeg er Gud.
        Før meg er ingen gud blitt til,
        og etter meg skal ingen komme.

Gud er over tiden og alt annet.

Men Jesus er Guds første skapning før alt annet. Ord.8. 22  Jeg var det første som Herren frembrakte,
        hans første verk i fordums tid.
    23 I opphavet ble jeg formet,
        i begynnelsen, før jorden ble til.
    24 Jeg ble født før havdypet var der,
        før kildene fyltes med vann.
    25  Før fjellene ble satt på sin plass,
        før alle haugene ble jeg født,
    26 før Herren skapte jord og mark
        og den første mold på jorden.
    27 Jeg var der da han reiste himmelen
        og spente hvelvingen over dypet,
    28 da han samlet skyene der oppe
        og lot havdypets kilder strømme sterkt.
    29 Da han satte en grense for havet,
        så vannet stanset der han bød,
        og han la jordens grunnvoll,
    30 da var jeg bygningsmann hos ham.
        Jeg var til glede for ham dag etter dag
        og lekte stadig for hans ansikt.
    31 Jeg lekte på hele hans vide jord
        og hadde min fryd i menneskebarna.

Videre i Mika.5.1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda!
        Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel.
        Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager.
Her er det en profeti om Jesus.
Der står det rett ut at Jesus har sitt opphav ikke fra evighet som Faderen, men har sitt opphav i eldgamle dager. Før noe annet! Jesus sier også i Joh.e.8. 51  Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden.» 52 Jødene svarte: «Nå vet vi at du er besatt. Abraham og profetene døde, og du sier: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet smake døden. 53  Du er vel ikke større enn vår far Abraham? Både han og profetene er døde. Hvem gir du deg ut for å være?» 54 Jesus svarte: «Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verd. Men det er min Far som gir meg ære, han som dere kaller deres Gud. 55  Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente ham, var jeg en løgner, slik som dere. Men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. 56  Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet seg.» 57 «Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham?» sa jødene. 58  Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.»
Jesus sier dette 2000 år etter Abraham, at han var før ham. Med andre ord, utgangen til Jesus var før alt annet.

Jesus har fylt ut Guddommelige egenskaper. Kol.2. 3  For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Joh.1.1. I begynnelsen var Ordet.
          Ordet var hos Gud,
          og Ordet var Gud.
        
          
     2 Han var i begynnelsen hos Gud.          
     3 Alt er blitt til ved ham,
          uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til.

Hvem skal vi møte i himmelen? Skal vi møte DHÅ som en person? Han blir omtalt i Rom.8. 9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til.
Kristi ånd, Guds ånd og  Kristus i dere og med mange andre ting omtales DHÅ i skriften som.

Nei DHÅ er virksom i dag og vil være virksom i all evighet med det samme, og bringe mer av Gud inn i våre liv.

Profeten Daniel fikk oppleve 2 Guddomspersoner, Faderen og Jesus. Slik vil vi også erfare det hvis vi når sluttfrelsen.

Daniel 7. 9  Videre så jeg:
        Tronstoler ble satt fram,
        og en som var gammel av dager, tok sete.
        Hans klær var hvite som snø
        og håret på hans hode som ren ull.
        Hans trone var flammende luer,
        og dens hjul var luende ild.
    10 En strøm av ild fløt fram, og den gikk ut foran ham.
        Tusen på tusen tjente ham, ti tusen, ja, titusener stod foran ham.
        Retten ble satt, og bøker ble åpnet.

    11  Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. 12 Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme; tid og stund var fastsatt for deres levetid.
    13  Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager
        og ble ført fram for ham.
    14  Han fikk herredømme, ære og rike;
        folk og stammer med ulike språk,
        alle folkeslag skal tjene ham.
        Hans velde er et evig velde,
        det skal ikke forgå;
        hans rike går aldri til grunne.

DHÅ er ikke en person, men Guds egenskaper. Derfor omtales han som Kristi ånd og Guds ånd om en annen.

Men det er et underordningsprinsipp i Guddommen. Faderen er fra evighet og opphavet til alt. Jesus er den som utførte forløsningen og har vist oss hvem Gud er.

Hebr.1.1. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.  2  Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.  4  Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.

Det står skrevet i 1.Kor.15. 27  For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Vi leser i Misjonsbefalingen i Matt.28. 19  Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Hvem Faderen er vet vi og sønnen, men DHÅ er Kristus. Det er utbredt blant jøder å tro dette derfor griper de denne undervisningen jeg har her mye lettere en de fleste kristne som har Katolsk tankegods med seg.
Derfor døpte de første kristne ingen personer i den treenige Guds navn for han finnes ikke. Men i Jesus Kristi navn da det var Jesus som kom som Kristus, ikke Faderen. Les selv i Apostelgjerningen. Du finner ingen dåp i noe annet navn en Jesu Kristi navn. Gud Faderen er fra evighet av og han har kun en Sønn som var hos ham fra begynnelsen av og ble menneske. Derfor omtaler Jesus seg som menneskesønnen gang på gang. Samtidig er Jesus Gud, men nr.2 etter Faderen da han er hans sønn, den enbårne. La oss ta med den lille bibel i Joh.3.16 som understreker dette: For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Hvem skal vi be og tilbe? DHÅ? Å tilbe og be til DHÅ er nonsens.

Vi skal be til Jesus eller til Faderen som jeg liker aller best. Og vi skal be i Jesu navn for da vil han høre og svare oss. Og det er kun Faderen og Sønnen som skal tilbes og æres, ingen andre.

At en døper i den treenige Guds navn kommer av at det ligger så mye menneskelig og Katolsk tankegods innforbi de kristne rekker at det burde få oss til å våkne for det som Jesus advarte  imot. Å bygge vår liv og tro på en ting, Guds ord og det alene. Har vi gjort noe gang etter gang kan ikke det åndeliggjøre det. Det er kun en ting som er åndelig, å følge Guds ord!

I hvilket navn døpte de første kristne? Ikke i den treenige Guds navn for han finnes ikke. Men i den Herre Jesu navn da det var Jesus som tok på seg offerrollen og ble Kristus. Kristus betyr den Salvede og Jesus hadde Ånden uten mål. De tre benevnelsen i misjonsbefaling er ingen navn, men titler. Derfor står det i DHÅ navn som er en tittel på Kristus som hadde Ånden uten mål (den Salvede). Gud ble kjød som vi leser i Joh.e.1. 14 Og Ordet ble menneske
          og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet,
          en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far,
          full av nåde og sannhet.

For å understreke at de første kristne døpte i Jesu navn tar jeg med til slutt noen sitater i Apostelgjerningene. 2. 38  Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. 10. 47  «Disse har fått Den hellige ånd slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» 48 Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager. 19.3 «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han. «Johannes-dåpen» svarte de.  4 Da sa Paulus: «Johannes døpte med en dåp til omvendelse og sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham; det er Jesus.»  5  Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.
Legg merke til at det var Apostlene som lærte og praktiserte dette. Hvorfor? Fordi Gud er ikke treenig, men èn som også Jødene lærer. Hør Israel, Herren er èn. Som også Jesus selv sa i Markus 12. 29 Jesus svarte: «Det første budet er dette: ' Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én.

Da forstår en Jesu ypperprestelige bønn i Joh.e.17. at det er hans intime kontakt med Faderen som gjorde han fylt ut i stand til å vise oss hvem Gud er. Jesus sier det selv i Joh.e.14.  7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»
     8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.»  9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: 'Vis oss Far'? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg.
For meg så fremstår den treenighetslæren som de fleste kristne hevder er bibelsk, som er Katolsk og profant makkverk. Når en studerer hvordan den Katolske Kirka tok denne læren og som har blitt videreført stort sett av de aller fleste protestantiske menigheter og kirker. Da har jeg kun en ting å si; det er et makkverk og totalt ubibelsk.

Gud er ikke treenig, men èn. Vil avslutte med hva Paulus sier som også skal være vår ”trosbekjennelse” da det er Guds ord.

1. Kor.8. 6 Men for oss er det én Gud, vår Far.
          Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
          Og det er én Herre, Jesus Kristus.
          Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.     

Tror at den diskusjon og debattering om Gud er tre eller èn er et sidespor. Derfor var Paulus og de første kristne så klare og til dels enkle på dette. Gud er ikke treenig, men èn. Amen!

Tar med til slutt misjonsbefaling på nytt da den skaper slik forviring. Det er titler eller benevnelser en møter her, ikke selve person navnet. Faderen er Gud, Sønnen er Logos og DHÅ er Kristus, den salvede. Jesus hadde Ånden fylt ut og dens egenskaper uten hindring og stengsler som vi alle andre har. Jesaja.11.  2 Herrens Ånd skal hvile over ham,
        Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.
Derfor er det ingen riktig dåp å bli døpt i den bekjennelsen vi finner i Matt.28. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Strengt talt er det ingen dåp hvis den ikke er utført riktig etter Guds ord.
Den riktige dåpen er i Jesu Kristi navn, ikke i noen titler.

Barnedåp er kun en bestenkelse, det er etter en er kommet til tro at en skal døpe seg ved fyll ned dykkelse. Markus 16.16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Så blir det store for mange som er døpt til Kristus med bibelsk dåp i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Skal de døpe seg på nytt i Jesu Kristi navn? Det står ingenting i Guds ord om dette da de første kristne alltid døpte i Jesu Kristi navn og ikke i noen titlers navn.

Da må det bli en samvittighets sak. Men skal jeg gi en anbefaling, så er en ikke riktig døpt før en er døpt i Jesu Kristi navn som Apostlene gjorde det.

Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

Ap.gj.10. 48.Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.

Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

Jeg vet at det er de som døper i Jesu navn da de fornekter Jesu Guddom. Jesus er kun en funksjon i Gud hevdes det etter hva jeg har forstått. Den dåpen er likeså ubibelsk som dåpen i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Den eneste riktige dåpen er å bli døpt i Jesu navn med fyll neddykelse. Videre for å bli oppreist med Kristus for å vandre til behag for Faderen, som er den eneste sanne Gud. Da skal vi også lære han å kjenne bedre og bedre hele livet og evigheten. Kjennskapet går ved å gi mer rom for DHÅ i sitt liv og tjeneste. Det er DHÅ som bringer alt fra Gud inn i våre liv. Derfor står det at Gud skal fylle alt i alle. Både her i tiden og i evigheten. Dette skjer ikke ved en fysisk person, en 3. person i Guddommen. Men ved Guds og Kristi ånd, Den Hellige ånd.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.